Department of Unified Protection

Een veilige natie en zekerheid voor burgers.


Bird icnBird icn
Activiteit
Het Department of Unified Protection (D.U.P.) is een ordehandhavingsorganisatie die vecht tegen de grootste dreiging van de 21e eeuw: bioterrorisme. Door de verticale combinatie van preventie, surveillance, aanhouding, gevangenneming en wetenschappelijk onderzoek, beschermt het D.U.P. burgers tegen de unieke dreiging van bioterroristen.
Back to top
Bird icnBird icn
VIDEO'S
Een gesprek over de missie van het D.U.P. en de belangrijkste principes met SAMUEL FISHBEIN, onderdirecteur.

Wat doet het D.U.P.?

Hallo, ik ben Samuel Fishbein, onderdirecteur van het Department of Unified Protection. Allereerst bedankt dat jullie zijn gekomen, zodat we jullie meer kunnen leren over de waardevolle dienst die we leveren aan dit geweldige land.

Iedereen bij het D.U.P. werkt elke dag heel hard om jullie te beschermen tegen de dreiging van het bioterrorisme en de dreiging die bioterrorisme betekent voor onze rechten, vrijheden en de Amerikaanse manier van leven.

Wij geloven dat ons recht om te leven zonder te worden onderdrukt door bioterrorisme even belangrijk is als ons recht op privacy, burgerlijke vrijheid, vrijheid van meningsuiting en het recht om wapens te dragen.

We bieden Hulp aan Burgers en dat is niet alleen maar een slogan, we staan er ook volledig achter.

Wat is er belangrijker bij het beschermen van burgers tegen bioterroristen: burgerrechten of de nationale veiligheid?

Het antwoord op de vraag wat belangrijker is, onze burgerrechten of de nationale veiligheid, is het antwoord: dat is een tegenstrijdige tweedeling. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.

We weten welke maatregelen we moeten nemen om de veiligheid van onze medeburgers te garanderen tegen de overal aanwezige en existentiële dreiging van bioterroristen. Maar ondanks die maatregelen moeten we ons ook aan de grondwet van dit geweldige land houden. En dat is precies de manier waarop we handelen, hier bij het Department of Unified Protection.

Waarom neemt het D.U.P. bioterroristen in dienst als het tot taak heeft ze aan te houden?

Wij van het Department of Unified Protection nemen onze missie om burgers te beschermen erg serieus. Onze oprichter Brooke Augustine is zelf een bioterrorist, maar dan wel van het opmerkelijke en unieke soort. Haar zelfcontrole stijgt ver uit boven dat van andere bioterroristen en ze heeft zichzelf ten doel gesteld om ervoor te zorgen dat haar soort geen slachtingen meer aanricht onder gewone burgers.

Mevrouw Augustine en het D.U.P. weten beter dan wie dan ook hoe gevaarlijk bioterroristen zijn. En we weten ook dat je sterke vijanden soms het allerbeste kunt bestrijden met een nog sterkere overmacht.

In samenwerking met hooggeplaatste militairen en topwetenschappers van het D.U.P. heeft Brooke Augustine persoonlijk aan het hoofd gestaan van een rigoureus trainingsprogramma voor een klein aantal bioterroristen dat onder strikte controle als agent zal worden ingezet op bepaalde locaties. Deze agenten worden gecontroleerd door D.U.P.-functionarissen inclusief mijzelf. We hebben verschillende veiligheidsprotocollen ingesteld om ervoor te zorgen dat deze instabiele hulpmiddelen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die wij voor ogen hebben.

Wat doet het D.U.P.?

Hallo, ik ben Samuel Fishbein, onderdirecteur van het Department of Unified Protection. Allereerst bedankt dat jullie zijn gekomen, zodat we jullie meer kunnen leren over de waardevolle dienst die we leveren aan dit geweldige land.

Iedereen bij het D.U.P. werkt elke dag heel hard om jullie te beschermen tegen de dreiging van het bioterrorisme en de dreiging die bioterrorisme betekent voor onze rechten, vrijheden en de Amerikaanse manier van leven.

Wij geloven dat ons recht om te leven zonder te worden onderdrukt door bioterrorisme even belangrijk is als ons recht op privacy, burgerlijke vrijheid, vrijheid van meningsuiting en het recht om wapens te dragen.

We bieden Hulp aan Burgers en dat is niet alleen maar een slogan, we staan er ook volledig achter.

Wat is er belangrijker bij het beschermen van burgers tegen bioterroristen: burgerrechten of de nationale veiligheid?

Het antwoord op de vraag wat belangrijker is, onze burgerrechten of de nationale veiligheid, is het antwoord: dat is een tegenstrijdige tweedeling. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.

We weten welke maatregelen we moeten nemen om de veiligheid van onze medeburgers te garanderen tegen de overal aanwezige en existentiële dreiging van bioterroristen. Maar ondanks die maatregelen moeten we ons ook aan de grondwet van dit geweldige land houden. En dat is precies de manier waarop we handelen, hier bij het Department of Unified Protection.

Waarom neemt het D.U.P. bioterroristen in dienst als het tot taak heeft ze aan te houden?

Wij van het Department of Unified Protection nemen onze missie om burgers te beschermen erg serieus. Onze oprichter Brooke Augustine is zelf een bioterrorist, maar dan wel van het opmerkelijke en unieke soort. Haar zelfcontrole stijgt ver uit boven dat van andere bioterroristen en ze heeft zichzelf ten doel gesteld om ervoor te zorgen dat haar soort geen slachtingen meer aanricht onder gewone burgers.

Mevrouw Augustine en het D.U.P. weten beter dan wie dan ook hoe gevaarlijk bioterroristen zijn. En we weten ook dat je sterke vijanden soms het allerbeste kunt bestrijden met een nog sterkere overmacht.

In samenwerking met hooggeplaatste militairen en topwetenschappers van het D.U.P. heeft Brooke Augustine persoonlijk aan het hoofd gestaan van een rigoureus trainingsprogramma voor een klein aantal bioterroristen dat onder strikte controle als agent zal worden ingezet op bepaalde locaties. Deze agenten worden gecontroleerd door D.U.P.-functionarissen inclusief mijzelf. We hebben verschillende veiligheidsprotocollen ingesteld om ervoor te zorgen dat deze instabiele hulpmiddelen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die wij voor ogen hebben.

Back to top
Bird icnBird icn
GESCHIEDENIS
Het Department of Unified Protection (D.U.P.) is opgericht als antwoord op de reële dreiging van de opkomst van bioterrorisme. Het D.U.P. is het geesteskind van luitenant-kolonel Brooke Augustine. Als gevolg van de uitbreiding van de dreiging van bioterrorisme is het uitgegroeid van een kleine speciale eenheid tot een groot regeringsorgaan met ruime bevoegdheden.

In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht betekenen de gebeurtenissen in New Marais niet het einde van de dreiging van bioterrorisme. In werkelijkheid gaan de aanvallen van bioterroristen gewoon door, waardoor de regering gedwongen wordt actie te ondernemen.
Het leger wordt ingezet om de nieuwe vlaag van bioterroristische aanvallen het hoofd te bieden. Het leger blijkt de situatie niet aan te kunnen en het aantal burgerslachtoffers blijft stijgen, met een onacceptabele hoeveelheid bijkomende schade als gevolg.
Onder leiding van luitenant-kolonel Augustine wordt het Department of Unified Protection opgericht op noodbevel van de president. Het D.U.P. is een kleine eenheid die snel in actie kan komen en die onafhankelijk van het leger opereert. De enige verantwoordelijkheid van het D.U.P. is het opsporen, aanhouden en gevangennemen van bioterroristen.
Het D.U.P. begint met de aanhouding van bioterroristen in San Diego, Santa Fe en andere steden in de V.S., waarbij geen burgerslachtoffers vallen en weinig schade wordt toegebracht aan eigendommen.
Doordat het D.U.P. erin slaagt bioterroristen aan te houden en gevangen te nemen, kan het D.U.P. uitbreiden. Ze maken een aanvang met het overbrengen van een minder krachtige versie van luitenant-kolonel Augustines betonvermogen op respectabele, betrouwbare soldaten die het bioterroristen-gen hebben. Deze behandeling heeft het voordeel dat het D.U.P. bioterroristen kan aanhouden op een veilige, efficiënte manier.
De gevangenis Curdun Cay, waar een groeiend aantal bioterroristen wordt ondergebracht, wordt vernieuwd. De faciliteit en de omringende gebouwen worden aangepast op aanwijzing van luitenant-kolonel Augustine. Binnen een jaar bevat de faciliteit meer dan 300 bioterroristen die allemaal veilig achter de ondoordringbare muren zijn opgeborgen.
In het derde jaar van het bestaan van het D.U.P. ontvangt Brooke Augustine de Nobelprijs voor de Vrede voor haar werkzaamheden om de wereld te behoeden voor de grootste bedreiging voor de vrede, zonder dodelijke slachtoffers te maken onder bioterroristen of burgers.
Luitenant-kolonel Augustine heeft de bevoegdheid gekregen om de staat van beleg af te kondigen in een stad waar dit volgens haar nodig is om bioterroristen aan te houden. Ze is de eerste naast de president en staatsgouverneurs die deze opmerkelijke macht mag uitoefenen.
De aanvallen van bioterroristen lopen terug, terwijl het D.U.P. uitgroeit naar een organisatie van 5.000 medewerkers.
Sinds de oprichting van het D.U.P. zeven jaar geleden zijn er geen geleiders ontsnapt uit Curdun Cay. En wat nog belangrijker is, er zijn geen burgers omgekomen bij de aanhouding van bioterroristen.
Hoewel het publiek overweldigend positief reageert en de prestaties voorbeeldig zijn, wordt er gesproken over het beperken van de bevoegdheden van het D.U.P. en er gaan zelfs stemmen op dat de werkzaamheden van het D.U.P. gestaakt zouden moeten worden. Dit zou rampzalig zijn voor de samenleving. Wij van het D.U.P. zullen ons ALTIJD sterk blijven maken voor de veiligheid van het Amerikaanse volk.
Back to top
Bird icnBird icn
BELOFTES
ONZE BELOFTES AAN ALLE BURGERS IN DIT LAND:
 • Bird icn wht
  We stellen het landsbelang voorop en beschermen iedereen tegen de dreiging van bioterrorisme
 • Bird icn wht
  We houden ons aan de grondwet en aan de wetten van dit land terwijl we strijden voor de rechten en vrijheden die daarin zijn vastgelegd
 • Bird icn wht
  We strijden tegen bioterroristen en zullen indien nodig onze levens riskeren om ons land te beschermen
 • Bird icn wht
  We zijn aansprakelijk voor de verantwoordelijkheden die het terugdringen en onderdrukken van de dreiging van bioterrorisme met zich meebrengt
Back to top
DEPARTMENT OF UNIFIED PROTECTION
Bird icn wht
Een veilige natie en zekerheid voor burgers.
Department of Unified Protection
Bird icn wht
Een veilige natie en zekerheid voor burgers.